Utfart Råsbyn, vecka 46-47

Under vecka 46 -47 pågår breddning av grusväg vid bygge av förskola.
Detta innebär att en fil är avstängd och regleras med trafikljus.

Av och påstigning för buss sker som vanligt men i det öppna körfältet vilket innebär att ingen trafik kan passera med av / påstigning sker.

Julmarknad Lördag 10 december

Välkomna på Julmarknad

Lördag 10 december, klockan 15-17.

Vid Sjöstugan – Sjöskogens fotbollsplan, precis vid infarten till området. 

Det kommer bjudas på kaffe, glögg och pepparkakor (tills det tar slut 😊). 

Finnas grillad korv för en billig peng. 

Och det blir försäljning av bland annat honung, småsmide, hantverk, smycken, hemstöpta ljus, julblommor, bröd, julgodis, sylt och lotter.

Hälsar // Ywonne Björkman och Kajsa Wedberg
(tel. 070-283 21 32 resp. 070-205 20 47)

Dikning

Måndag 5 december ca 9:00 påbörjas dikning av Dramsviksvägen och kommer pågå i 2-3dagar.
Räkna med längre restid och att ni behöver vänta tills grävmaskin o lastbil kan släppa förbi.

När dikningsarbetet är klart kommer snökäppar sättas upp.

Kallelse till årsmöte

Datum och tid: Lördag 2 juli 2022 10:00

Plats: Willys place – karta finns här

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 8. Ersättning till styrelsen och revisorer
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, budget 2022/2023.
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer och suppleanter
 13. Fråga om val av valberedning
 14. Beslut gällande stadgeändring, tidpunkt för årsmöte. Beslut 2/2
 15. Beslut gällande lantmäteriförrättning
 16. Information gällande långsiktig underhållsplan
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt
 18. Övriga frågor (ej beslutsgrundande) 
 19. Mötet avslutas

Handlingar till årsmötet finns här