Tunga transporter

Information om belastnings trafik på Dramsviksvägen

1- normal väg utan särskilda last begränsningar .

2- Vid tjäle och vinter/ vårväg sättes begränsningstavla upp vid Råssbyn .
Obs att då måste dispans sökas.

3- Fordon/ maskiner med järn band ej tillåten på vägen.

4- Ansvarig byggare skall föra dagbok på in och utgående transporter samt vikt
( ej personbilstyp).

5- Besiktning före och efter kan behövas.
( just nu är Dramsviksvägen nyligen besiktigad med protokoll / spårdjup mm).

6- Breda och för långa transportfordon bör undvikas då vägen delvis är smal

och svårt att mötas / backa. Dessa transporter skall planeras och övervakas av
transportledare.

7- Byggherren ansvarar för ev uppkomna skador.( försäkring av transporter).

8- Föreningen har försäkring / REV ( riksföreningen enskilda vägar).

9- Stor försiktighet vad gäller barn ,cyklister,djur och gångtrafik gäller alltid .
Underentreprenörer informeras att hålla låg fart och visa hänsyn.

10- Informationen och regler beslutade av styrelsen på styrelsemöte.

Styrelsen
Dramsvik Råssbyns Samfällighetsförening
2020-09-01