Vägområde

Ansvarsfördelning Vägförening – Fastighetsägare

  • Tillstånd från styrelsen krävs för anläggningar inom vägområdet.
  • Samfälligheten ansvarar för driften och har rådighet över vägområdet
  • Vägtrummor är en funktionell del av vägdiket