Grannsamverkan

Grannsamverkan på Dramsviksvägen och Bivägar är organiserad för att försöka förhindra 
brottslighet i vårt område.

Mer än 90 % av tillfrågade är positiva.
Skyltar är uppsatta vid infarten till våra vägar.
Håll ögon och öron öppna!

Vi är 6 st kontaktpersoner i vårt område.
RÅSSBYN-VÄSTERBY – Ingalill Uddén tel. 070 – 4954216 – ingalilludden@gmail.com

SJÖSKOGEN – Ywonne Björkman tel. 0702 – 832132 – lillay32@hotmail.com

DRAMSVIK nedre – Barbro Bråthen tel. 070-5793532 – barbrobrathen@hotmail.com

DRAMSVIK övre backe – Anders Palmberg tel. 0522-85606 mobil 070-6522851 – palmberg49@live.se”KRABBAN”

DRAMSVIK ”norra” Lasse´s lada – Lisbeth Paulsson tel. 0522-85203 mobil 070-2939428 eller 070-1090249
Lispa48@telia.com ”ÄNGHAGSVÄGEN”

FRÄKNEFJORDSHÖJDEN – Anna Ponner tel. 070 – 3347108 – annaponner@gmail.com