Kontakt

Enklast kontaktas styrelsen på den gemensamma mailadressen: samfallighetsforening@dramsvik.com

Styrelsen

 • Ordförande: Anders Brunberg
 • Styrelseledarmot: Bror Paulsson
 • Styrelseledarmot: Håkan Kragnert
 • Styrelseledarmot: Hans Olsson
 • Styrelseledarmot: Anders Svensson
 • Suppleant: Emil Kolbe
 • Suppleant: Barbro Bråthen
 • Suppleant: Stefan Stalefors
 • Suppleant: Anna Carlsson

Revisorer

 • Revisor: Kjell Svensson
 • Revisor: Marie Höjer Stövind
 • Revisor suppleant: Erland Holmdahl
 • Revisor suppleant: Johannes Ahlström

Valberedning

 • Lars Olsson – sammankallande
 • Lisbeth Paulsson
 • Anders Granberg
 • Britt-Marie Widestedht