Utfart Råsbyn, vecka 46-47

Under vecka 46 -47 pågår breddning av grusväg vid bygge av förskola.
Detta innebär att en fil är avstängd och regleras med trafikljus.

Av och påstigning för buss sker som vanligt men i det öppna körfältet vilket innebär att ingen trafik kan passera med av / påstigning sker.